MYKING

Attraktive tomter med flott beliggenhet på Myking. Meget gode
turmuligheter både sommer og vinter!

Informasjon om eiendommen

Eier
Nes Nordmark Utbyggingslag DA

Eiendomstype
Hyttetomt

Eierform
Selveier

Betegnelse
Gnr. 71 Bnr.169 i Nes kommune

Tomtetype/areal
Eiet tomt / fra 700 kvm

Prisantydning

Fra Kr. 850 000,-

850 000,- (prisantydning)

Omkostninger
9 200,-     (Boligkjøperforsikring HJELP (valgfritt))
172,-         (Pantattest kjøper)
525,-         (Tingl.gebyr obligasjon)
525,-         (Tingl.gebyr skjøte)
21 250,-    (Dokumentavgift (forutsatt salgssum 850 000,-))

31 672,-    (Omkostninger totalt)

881672,-   (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet på Myking, ca 950 moh. Flott utsikt over Mykingsjøen og omkringliggende fjellpartier og med umiddelbar tilgang til et omfattende sti- og løypenett.

Beskrivelse av nærområdet

Myking og områdene rundt byr på et vakkert stølslandskap. Myking er et av de eldste hytteområdene i Hallingdal, og består av en kombinasjon av støler, samt en blanding av nye og eldre hytter. Etter flere års jevn byggeaktivitet ble Mykingområdet på 1960-tallet regnet som Norges største hytteområde. I dag er det fortsatt satset friskt i området, som har en av Hallingdals lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken Myking Kolonial har åpent hele året og her finner du alt du trenger.

Turområder finner du rett ved tomteområdet, med milelange preparerte skiløyper i lett og variert terreng, som til f.eks. Dyna 1212moh og såtenatten 1137moh. Skiløypene kobler seg inn på resten av løypenettet i kommunen hvor man får mange valgmuligheter. Du får direkte adkomst til Hallingdalsløypa Sør, som strekker seg fra Ustaoset til Norefjell tot.138km og er i Nes kommune med strekningen fra Dyna til Reinsjøen i Nes Sørmark. På denne strekningen kommer du også inn i Trondrudmarka hvor du finner «Gulløypa» som er kåret til Norges beste skiløype.

Det finnes milevis med skiløyper, over 456km preparerte løyper i høysesong, nok til å mette selv den mest krevende mosjonist. Ca.220km av løypenettet finnes i Nes Nordmark og i nærheten av Myking.

For å lese mer om løypenettet i Hallingdal, kan du gå inn på følgende link: www.hallingspor.no

Fra nettsiden: https://www.skisporet.no/nesbyen, kan du finne oversikt over alle skiløypene i Nesbyen og Hallingdal og når de sist ble preparert, med smøretips! Kjekt å vite når du skal ut på tur.

Området er også kjent for et bredt aktivitetstilbud når snøen smelter – her er noe for alle:
Fantastiske turmuligheter til fots og på sykkel. Jakt, bærplukking, golf, ridning og flere bade-og fiskevann. I områdene rundt Myking finner du mange stier og flere gamle stølsveger som er hyggelige å både gå og sykle på. Nesbyen rangeres av mange som en av Norges beste sykkeldestinasjoner, spesielt blant de med sans for utfordrende stisykling. En god oversikt over sykkelstier i Nesbyen finner du her: https:// trailguide.net

Det finnes også nybygd sykkeltrasé for hele familien; «TryteTrøkket» ved Trytetjern, 6km øst for Nesbyen sentrum.

Nes Nordmark har flere bra fiskevann, bl.a. Mykingsjøen, Grønhovdtjern, Olfisken og Holmevatn. Det er også flere småvann som er kjent for godt ørretfiske.

Kun 15 min.kjøring fra Myking til Nesbyen Alpinsenter og Nesbyen Golf. Her finner du velpreparerte bakker i alle vanskelighetsgrader og 9-hulls golfbane, mer info finner du her: www.nesbyenalpinsenter.no og www.nesbyengolf.no.

I kort gangavstand fra tomteområdet ligger Fagerhøy Fjellstue, som byr på god mat og hyggelig atmosfære med forskjellige aktiviteter gjennom året.

Nærbutikken ligger kun en liten spasertur unna og har et spesielt bredt utvalg av mat og utstyr man behøver til både skituren og oppholdet på hytta. Her er også mulig å få kjøpt fiskekort.

Andre aktivitetsmuligheter i nærområdet er EKT Langedrag Naturpark, Meteorittparken Gardnos, Hallingdal Museum, Bjørneparken i Flå, Hallingdal Feriepark i Ål og Dagali Rafting.

Ca.20km til Nesbyen sentrum, hvor du finner et variert utvalg med bl.a.dagligvarebutikker som er åpne hver dag året rundt, mote, interiør, møbler, byggevarekjeder, bilforretninger, kafé/restaurant, vinmonopol og apotek.

Avstander med bil:

Oslo – ca. 150 km
Drammen – ca. 170 km
Tønsberg – ca 200 km
Hemsedal – ca. 70 km
Geilo – ca. 55 km

Bebyggelse

Standard

Ny bebyggelse i områdene skal ha høy sanitær standard.

Maksimal tillatt BYA pr tomt = 211 m2 INKLUSIV utvendig parkering på 36 m2 og fortrinnsvis fordelt på flere bygg.

Unntak gjelder følgende tomter:
1-2, 4-6, 12-15, 21-24, 40-43, 51, 54, 89 og 90. Samt disse eksisterende eiendommene: 74/47, 50, 58, 59 og 60.
Disse har maksimal tillatt BYA pr tomt = 176 m2 INKLUSIV utvendig parkering på 36 m2 og fordelt på maks to bygg.
Tomtene 7-8, 18-20, 26, 29-39, 44, 56, 58-75, 83-88 kan bebygges med hytte med tverrloft/ oppstugu.

Det er kun tillatt med en hytteenhet pr tomt. Anneks regnes ikke som egen enhet. Rom for varig opphold tillates kun i hovedhytte og anneks.

Det stilles krav til to parkeringsplasser pr. tomt, men tomteeier kan selv bestemme om det skal overbygges med carport/garasje.

Maksimal tillatt BYA for anneks og uthus (for hvert bygg) = 40 m2.

For grunnmur og pilarer til terrasse skal høyden ikke overskride 1,0 m. Maksimal mønehøyde på hytte med tverrloft/oppstugu er 6,0 meter. Maksimal mønehøyde for hytte uten tverrloft/ oppstugu er 5,5 m. For bod, garasje og anneks er maksimal mønehøyde 3,5m. Hovedmøneretningen på alle bygg skal følge byggets lengderetning.

Fyllinger skal ikke overskride 2 meter og ikke strekke seg lenger en 4,5 meter fra byggets veggliv.

Reguleringsbestemmelsene er ligger som vedlegg til salgsoppgaven, Interesenter oppfordres til å sette seg inn i disse.

Grunnlagsinvesteringer på kr. 285 750,- er inkludert i tomteprisen. Her inngår tilkoblingsavgifter for strøm, kloakk og veg. Oversikt over grunnlagsinvesteringene ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Fullstendig oversikt over priser pr tomt ligger vedlagt i salgsprospektet.

Parkering / Garasje

Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet på hver tomt.

Eiendom/Hage

Adkomst

Følg Rv. 7 til Nesbyen. Følg veien videre mot Tunhovd. Etter ca. 14 km ta av mot Myking. Bom- veg. Følg veien ca 5,4 km og ta av til høyre. Fortsett 150m og ta til høyre. Fortsett ca 200m og du er i starten på tomteområde. Her er det satt opp kart over tomtene.

Tinglyste rettigheter og

forpliktelser

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses.

Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Offentlige forhold

Vei / Vann / Avløp

Det er etablert et felles vannforsyningsanlegg i øvre del av feltet (Mykinghøgde) som har kapasitet til å forsyne flere tomter i denne delen av feltet. Ellers er vannforsyning planlagt med grunnboring på den enkelte tomt eller ved grunnboringer som samarbeid mellom nabotomter. Det er tomteeier som velger løsning for vannforsyning
Hver hytte tilknyttes avløpsanlegget kloakkrenseanlegget Mykingområdet.

Ligningsverdi

Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30 % av markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg ref. Skatteetaten 2017.

Reguleringsforhold

Eiendommene omfattes av godkjent reguleringsplan: Myking gnr 71/169. m.fl. Eiendommene er regulert til fritidsbebyggelse. Hele område er regulert til ca 90 tomter. Tomtene i byggetrinn 1 er solgt. Det er nå åpnet for kjøp av tomter i byggetrinn 2.

Økonomi

Faste, løpende kostnader

kr 1.513,- (kommunale avgifter – renovasjon)

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Diverse
Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Oppmåling og fradeling av tomt bestilles som hovedregel av selger ved inngått kontrakt. En del ledige tomter er allerede fradelt.

Vedlegg til salgsoppgave er å anse som en del av salgsoppgaven.

Konsesjon / Odel

Ervervet må godkjennes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet ved konsesjonsgrense 0 (null).

Boligkjøperforsikring

Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring fra HELP er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Les mer om Boligkjøperforsikring fra HELP i vedlagt salgsmateriell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 1.200,- i godtgjørelse pr. formidling.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud- knapp» som finnes på Privatmegleren.no eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges «som den er», jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man

kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.

3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør kr. 30.000,- inkl mva pr tomt + utlegg og tillegg. Om handelen ikke kommer i stand har megler krav på et rimelig honorar stort kr 9.900,- + påløpte utlegg og tillegg.

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Kommunale opplysninger med reguleringsplaner og bestemmelser, informasjon og veg, vann og avløp, avgifter med mer.
Viktig informasjon til kjøper og selger

Viktig informasjon

Interessenter oppfordres til å lese nøye gjennom all tilgjengelig informasjon om eiendommen før bud inngis, og til å ta kontakt med ansvarlig megler hvis noe er uklart. Sørg for å forsikre deg om at megler har registrert deg som interessent til eiendommen, slik at du får opplysninger om bud.

Salgs – og betalingsvilkår

Eiendom selges på de vilkår som fremgår av salgsoppgave og annonse. Budgiver som ønsker å inngå avtale på andre vilkår enn de som følger av salgsoppgave og annonse, må ta forbehold om de ønskede vilkår i bud. Det er opp til selger å vurdere om forbeholdene kan aksepteres.

Med mindre kjøper tar forbehold om annet, forutsettes det at skjøte eller andel i borettslag tinglyses på kjøper. Ved overdragelse av aksjeleilighet noteres ny eier i aksjeeierboken.

Kjøper må innbetale hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger til meglers klientkonto før overtagelse av eiendommen kan skje. Oppgjør i kontanter og bankremisser aksepteres ikke. Ved forsinket betaling har selger krav på forsinkelsesrenter. Ved vesentlig forsinket betaling kan selger heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet (akseptfrist), finansieringsplan samt ev. forbehold. Akseptfrist må settes til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, eller senere, og budet må være signert. Budgiver må videre legitimere seg overfor megler, enten ved å sende kopi av legitimasjon eller gjennom bruk av BankID. Bud som ikke oppfyller nevnte vilkår, kan megler ikke formidle til selger og øvrige interessenter.

Den sikreste måten å inngi bud på er gjennom «Trygg Budgivning». Innlogging skjer via eiendommens nettannonse på privatmegleren.no, hvor du vil finne en «Gi bud»-knapp. Budgiver legitimerer seg ved hjelp av BankID, og fyller ut alle detaljer direkte på skjermen. Når det første budet er lagt inn vil man motta en bekreftelse på SMS, som også kan benyttes

til budforhøyelser. Hvis bud legges inn på annen måte enn gjennom «Trygg budgivning», må budgiver forsikre seg om at budet kommer frem til megler.

Budgivere oppfordres til å inngi bud med minst 30 minutters akseptfrist. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper, for å sikre at megler får formidlet budet til selger innen fristen. Budgiver må sørge for at klokke på enheten budet sendes fra (PC, telefon, nettbrett eller lignende), viser korrekt tid.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger. Les mer om budgivning på www.privatmegleren.no under fanen «eiendom».

Bindende avtale

Bindende avtale er inngått når bud er akseptert, dvs. før kjøpekontrakt er undertegnet av partene. Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kundekontroll på grunnlag av fremvist gyldig legitimasjon. Megler har videre plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler har i enkelte tilfeller plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Energimerking av eiendom

Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger, har selger/utleier som hovedregel plikt til å fremskaffe energiattest. Energimerket vil fremgå av salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om energimerking, se www.energimerking.no.

Radon

Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3. Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut. For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no

Tilstandsrapport og eTakst

Tilstandsrapporter er utvidede tekniske rapporter utarbeidet av autoriserte takstmenn. Rapportene gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendom.

Meglers eTakst inneholder opplysninger knyttet til eiendommens antatte markedsverdi.

Det er selger som avgjør om det skal innhentes tilstandsrapport. Selgers egenerklæringsskjema og ev. tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Ord og uttrykk

BRA: bruksareal, samlet areal målt innenfor boligens yttervegger.

P-rom: primære rom, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, vaskerom, vindfang, hall og soverom. Det er i hovedsak bruken av rommet som er avgjørende for om rommet defineres som P-rom.

S-ROM: sekundære rom som boder, kott mv.

Hvorvidt et rom regnes som P-rom eller S-rom, baseres til en viss grad på skjønn.

Kilde: Norges Takseringsforbund, www.ntf.no

Gode råd til deg som er på boligjakt

1. Før boligjakten starter

Før boligjakten starter, bør du ha gjort deg opp en formening om hvor du vil bo, hvor langt du kan strekke deg økonomisk og hvilke krav eller ønsker du har til boligen. Hold fast ved dine vurderinger, også om budrunden blir hektisk. Ikke alle av oss får alle ønsker oppfylt når vi handler bolig. Du bør derfor prioritere ønskene; er terrasse viktigere enn garasjeplass? Er peis viktigere enn et ekstra baderom?

2. Møt forberedt på visning

Innhent salgsoppgave og takst på forhånd, og les nøye gjennom denne informasjonen før visningen. Noter gjerne ned spørsmål du ønsker å stille megler og selger, slik at spørsmålene dine ikke går i glemmeboken.

3. Gjør deg kjent i området

Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger, slik at du finner ut om det er langt til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon, matbutikk m.v. Sett deg videre godt inn i eventuelle vedtekter og husordensregler du omfattes av ved et eventuelt boligkjøp.

4. Finn ut hvor grensen går

Finn ut hvor grensen går for hva du kan finansiere og sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk at du, ved siden av å betjene lån og eventuelle fellesutgifter, også har løpende utgifter til forsikring, mat, klær, oppvarming, barnehage, reiseutgifter m.v. Du bør også avsette et beløp hver måned til å kunne ta uforutsette utgifter og løpende vedlikehold.

5. Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring

Eierskifteforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig, vil megleren din spørre deg om du vil tegne eierskifteforsikring. Boligkjøperforsikringen derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt å fremsette klage etter kjøp av bolig. Den gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt, frem til 5 år etter overtagelsen, samt juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparatet om nødvendig. Vi i PRIVATmegleren anbefaler kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Dette gjør du gjennom eiendomsmegler når du kjøper bolig.

© 2020 Nes Nordmark Utbyggingslag DANettsiden er levert av Booktech.